ที.วาย.พี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

TYP INTERGROUP

HOME / ABOUT US / PRODUCT / SERVICE / CONTACT US

กลับสู่หน้าหลัก

เครื่องมือไฟฟ้า "makita"

Page

1

2

3

 

 

 

Makita Model 9533 / 9533L Angle Grinder

Makita MOdel 9533B / 9533BL Angle Grinder

Makita Model 9500NB 100 mm (4") Angle Grinder

Makita Moel 9553B / 9553NB 100 mm (4") Angle Grinder

Model 9533 / 9533L
100 mm (4") Angle Grinder

Model 9533B / 9533BL
100 mm (4") Angle Grinder

Model 9500NB
100 mm (4") Angle Grinder

Model 9553B / 9553NB
100 mm (4") Angle Grinder

Makita Model 9556PB

Makita Model GA7020

Makita Model GA9020 Angle Grinder

Makita Model 9047 / 9049 18 mm Angle grinder

Model 9556PB
100 mm (4") Angle Grinder

Model GA7020
180 mm (7") Angle Grinder

Model GA9020
230 mm (9") Angle Grinder

Model 9047 / 9049
180 mm (7") / 230 mm (9") Angle Grinder

Makita Model 9059

Makita Model 9067 / 9069 Angle Grinder

Makita Model 9077 Angle Grinder

Model 9607NB

Model 9059
230 mm (9") Angle Grinder

Model 9067 / 9069
180 mm (7") / 230 mm (9") Angle Grinder

Model 9077
180 mm (7") Angle Grinder

Model 9607NB
180 mm (7") Disc Grinder

Makita Model HR1830

Makita Model HR2021

Makita HR2451

Makita Model HR2453 Rotary Hammer

Model HR1830
18 mm (11/16") Rotary Hammer

Model HR2021
20 mm (3/4") Rotary Hammer

Model HR2451
24 mm (15/16") Rotary Hammer

Model HR2453
24 mm (15/16") Rotary Hammer

 

 

 

 

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บริษัท ที.วาย.พี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

888/12 หมู่ 19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel: 02-3825531-2, Fax: 02-1747148, Email: t.y.p.intergroup@hotmail.com

Copyright © 2008-2012 by Joantoro. All right reserved