ที.วาย.พี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

TYP INTERGROUP

HOME / ABOUT US / PRODUCT / CONTACT US

กลับสู่หน้าหลัก

เครื่องมือไฟฟ้า "makita"

Page

1

2

3

4

 

 

Model HR2454

Makita Model HR2455

Model HR2510

Model HR3520 / HR3850

Model HR2454
24 mm (15/16") Rotary Hammer

Model HR2455
20 mm (13/16") Rotary Hammer

Model HR2510
25 mm (1") Rotary Hammer

Model HR3520 / HR3850
35 mm (1-3/8") Rotary Hammer

Model HR4001C

Model HR4011C

Model HM1400

Model HM1500

Model HR4001C
40 mm (1-9/16") Rotary Hammer

Model HR4011C
40 mm (1-9/16") Rotary Hammer

Model HM1400
Electric Breaker

Model HM1500
Demolition Hammer

Makita Model 903 Mini Grinder

Model 906

Model 906H

Model GD0800C / GD0810C

Model 903
3 mm (1/8") Mini Grinder

Model 906
6 mm (1/4") Die Grinder

Model 906H
6 mm (1/4") Die Grinder

Model GD0800C / GD0810C
8 mm (5/16") Die Grinder

 

 

 

 

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บริษัท ที.วาย.พี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

888/12 หมู่ 19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Mobile: 086-3189839,Tel: 02-3825531-2, Fax: 02-1747148, Email: t.y.p.intergroup@hotmail.com

Copyright © 2008-2012 by Joantoro. All right reserved