ที.วาย.พี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

TYP INTERGROUP

HOME / ABOUT US / PRODUCT / CONTACT US

กลับสู่หน้าหลัก

เครื่องมือไฟฟ้า "makita"

Page

1

2

3

 

 

 

Makita Model 2414 Portable Cut-off

Makita 2414NB Portable Cut-off

Makita 2416S

Makita 2702 / 2703

Model 2414
355 mm (14") Portable Cut-off

Model 2414NB
355 mm (14") Portable Cut-off

Model 2416S
405 mm (16") Portable Cut-off

Model 2702 / 2703
210 mm (801/4") / 255 mm (10") Table Saw

Makita 4323 / 4324

Makita 4300BA / 4300BV

Makita 4304 Jig Saw

Makita 4340CT

Model 4323 / 4324
Jig Saw

Model 4300BA / 4300BV
Jig Saw

Model 4304
Jig Saw

Model 4340CT
Jig Saw

Makita NHP1320S

Makita HP1620 / HP1620K

Makita 8416

Makita HP2050 / HP2051

Model NHP1320S
13 mm (1/2") Hammer Drill

Model HP1620 / HP1620K
16 mm (5/8") Hammer Drill

Model 906H
6 mm (1/4") Die Grinder

Model GD0800C / GD0810C
8 mm (5/16") Die Grinder

Makita 6280DW / DWE

Model 8270DW / DWE

Makita 8280DW / DWE

Makita 6980FDWAE

Model 6280DW / DWE
10 mm (3/8") Cordless Driver Drill

Model 8270DW / DWE
10 mm (3/8") Cordless Driver Drill

Model 8280DW / DWE
10 mm (3/8") Cordless Driver Drill

Model 6980FDWAE
Cordless Impact Driver

 

 

 

 

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บริษัท ที.วาย.พี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

888/12 หมู่ 19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Mobile: 086-3189839, Tel: 02-3825531-2, Fax: 02-1747148, Email: t.y.p.intergroup@hotmail.com

Copyright © 2008-2012 by Joantoro. All right reserved