ที.วาย.พี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

TYP INTERGROUP

HOME / ABOUT US / PRODUCT / CONTACT US

กลับสู่หน้าหลัก

เครื่องมือไฟฟ้า "maktec"

Page

1

2

1

 

 

 

Maktec MT920 Finishing Sander

Maktec MT940 Belt Sander

Maktec MT954 Angle Grinder

Maktec MT958 Angle Grinder

Model MT920
Finishing Sander

Model MT940
Belt Sander

Model MT954
100 mm (4") Angle Grinder

Model MT958
100 mm (4") Angle Grinder

Maktec MT959 Angle Grinder

Maktec MT900 / MT901 Disc Grinder

Maktec MT062SK / SK2 Cordless Driver Drill

Maktec MT062SK / SK2 Cordless Driver Drill

Model MT959
Angle Grinder

Model MT900 / MT901
180 mm (7") / 230 mm (9") Disc Grinder

Model MT062SK / SK2
10 mm (3/8") Cordless Driver Drill

Model MT063SK / SK2
10 mm (3/8") Cordless Driver Drill

Maktec MT064SK / SK2 Cordless Driver Drill

Maktec MT065SK / SK2 Cordless Driver Drill

Maktec MT066 / MT067 Cordless Driver Drill

Maktec MT700 Brush Cutter

Model MT064SK / SK2
10 mm (3/8") Cordless Driver Drill

Model MT065SK / SK2
13 mm (1/2") Cordless Driver Drill

Model MT066 / MT067
10 mm (3/8") Cordless Driver Drill

Model MT700
Brush Cutter

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บริษัท ที.วาย.พี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

888/12 หมู่ 19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Mobile: 086-3189839, Tel: 02-3825531-2, Fax: 02-1747148, Email: t.y.p.intergroup@hotmail.com

Copyright © 2008-2012 by Joantoro. All right reserved