ที.วาย.พี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

TYP INTERGROUP

HOME / ABOUT US / PRODUCT / CONTACT US

กลับสู่หน้าหลัก

เครื่องมือไฟฟ้า "maktec"

Page

1

2

1

 

 

 

Maktec MT110X Power Planer

Maktec MT190 Power Planer

Maktec MT230 Compound Miter Saw

Maktec MT240 Portable Cut-off

Model MT110X
82 mm (3-1/4") Power Planer

Model MT190
82 mm (3-1/8") Power Planer

Model MT230
255 mm (10") Compound Miter Saw

Model MT240
355 mm (14") Portable Cut-off

Maktec MT360 Router

Maktec MT370 Trimmer

Maktec MT400 Blower

Maktec MT410

Model MT360
12 mm (1/2") Router

Model MT370
6 mm (1/4") Trimmer

Model MT400
428 mm (1607/8") Blower

Model MT410
110 mm (4-3/8") Cutter

Maktec MT560 / MT580 Circular Saw

Maktec MT600 Drill

Maktec MT603

Maktec MT650 Drill

Model MT560 / MT580
165 mm (60-1/2") / 185 mm (7-1/4") Circular Saw

Model MT600
10 mm (3/8") Drill

Model MT603
10 mm (3/8") Drill

Model MT650
6.5 mm (1/4") Drill

Maktec MT651 Drill

Maktec MT811 Hammer Drill

Maktec MT813

Maktec MT910 Die Grinder

Model MT651
6.5 mm (1/4") Drill

Model MT811
13 mm (1/2") Hammer Drill

Model MT813
15 mm (5/8") Hammer Drill

Model MT910
6 mm (1/4") Die Grinder

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บริษัท ที.วาย.พี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

888/12 หมู่ 19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Mobile: 086-3189839, Tel: 02-3825531-2, Fax: 02-1747148, Email: t.y.p.intergroup@hotmail.com

Copyright © 2008-2012 by Joantoro. All right reserved