ที.วาย.พี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

TYP INTERGROUP

HOME / ABOUT US / PRODUCT / CONTACT US

 

 

กรุณาตรวจสอบสินค้าตาม product catalog แล้วสอบถามโดยตรงกับ
เจ้าหน้้าที่บริษัทที่เบอร์โทร 02-3825531-2 แฟ๊กซ์ 02-1747148

 

 

ProductcatalogAA: เครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม

Power Tools and Accessories

 

 

ProductcatalogBB: เครื่องมือตัด/เจาะ เครื่องมือวัด และอุปกรณ์

Cutting Tools, Measurring Tools and Accessories

 

ProductcatalogCC: ปั๊มน้ำ, ปั๊มจุ่ม, ปั๊มบาดาล, ปั๊มอื่นๆ์

Water Pumps, Special Pumps

 

ProductcatalogDD: เครื่องมือทำความสะอาด

Cleaning Equipment

 

ProductcatalogEE: เครื่องมือลม, หัวปั๊มลม, ปั๊มลม, ปั๊มสูญญากาศ, อุปกรณ์ลม

Air Tools, Air Compressors, Vacuum Pumps, Accessories

 

ProductcatalogFF: รอก, แม่แรง, เครื่องทุ่นแรง

Hoists, Winches, Hydraulic Jacks, Logistic Equipment

 

ProductcatalogGG: เครื่องมือช่าง, เครื่องมือกล

Hand Tools, Mechanic Tools

 

ProductcatalogHH: เคมี, เทป, อุปกรณ์ความปลอดภัย, วัสดุสิ้นเปลือง

Chemical, Tapes, Safety Equipment, Consumable Tapes

 

 

ProductcatalogII: เครื่องมืออุตสาหกรรมทั่่วไป

General Industrial Equipment

 

ProductcatalogJJ: เครื่องมือก่อสร้าง, เครื่องมืองานไม้, เครื่องมือทั่วไป

Construction Equipment and Miscellaneous

 

K: อุปกรณ์เครื่องกลึง, เครื่องมิลลิ่ง

Precision Machine Tools

 

แม่พิมพ์ปั๊มโลหะและพลาสติกL: ชิ้นส่วนมาตรฐาน, แม่พิมพ์ปั๊มโลหะและพลาสติก

Standard Components for Press Die and Mould

 

 

 

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บริษัท ที.วาย.พี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

888/12 หมู่ 19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Mobile: 086-3189839, Tel: 02-3825531-2, Fax: 02-1747148, Email: t.y.p.intergroup@hotmail.com

Copyright © 2008-2012 by Joantoro. All right reserved